Bilder fra Tufta Torg

Bilder fra Tufta Torg
Julemarked 6.12.2013